Kinderen (van 10 t/m 15 jaar): (medische) kinderhypnose en/of IEMT en/of NLP.
Onderwerpen kunnen zijn:
  • Fysieke klachten: Uw kind dient altijd eerst een huisarts te bezoeken om een aantoonbare lichamelijke oorzaak uit te sluiten. Zie uitleg Medische kinderhypnose. Mentale klachten
  • Gedragsklachten
  • Functionele klachten, waarbij lichamelijke aandoeningen zijn uitgesloten, zoals buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie
  • Angst
  • Pijn
  • Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst
  • Slaapstoornissen
Er is niks geheimzinnigs of spannends aan hypnose. Elke dag ben je wel een keer spontaan in een toestand van lichte hypnose, bijvoorbeeld wanneer je aan het dagdromen bent en alles om je heen even vergeet.

Opbouw bij hypnose-sessies: ( aantal sessies hangt af van het probleem, het kind zelf en hoe de ouders mee gaan werken om het kind te helpen. Dit laatste is een vereiste ! )
1. Intake: hoe wil een kind zich anders voelen? Huiswerk wordt meegegeven zodat het kind kan wennen aan ontspannende (visualisatie) oefeningen. Er moet dagelijks geoefend worden.
2. Sessie 1: voortzetting van ontspanningsoefeningen en weer huiswerk. Dankzij de intake en de 1e sessie kan het kind mogelijk al de vervelende gevoelens minderen / onder controle houden houden door aangeleerde technieken, waar de ouder ook wat aan heeft ;)
3. Sessie 2 t/m max 6: kind (en ouder) zal steeds aangeven of een volgende sessie gewenst is.
De sessies duren 45-60 minuten per x.
Ouder hoeft niet steeds aanwezig te zijn. Let op: Als de wens hierin bij de ouder ligt en niet bij het kind, kan het kind sociaal wenselijk gedrag gaan vertonen.
De bedoeling is dat het kind plezier heeft dankzij de oefeningen. De technieken die worden gebruikt zijn te herleiden naar geteste technieken die in ziekenhuizen worden gebruikt om kinderen anders met vervelende gevoelens en pijn om te laten gaan.
Het kan heel goed zijn, dat een oorzaak van een pijnklacht, ligt bij een ouder, zonder dat de ouder zich dit beseft. Ik ga er altijd vanuit, dat een ouder nooit met opzet een kind een vervelend gevoel wil geven.
Kinderen zijn vaak de spiegel van de verzorgers / ouders.
Indien je als ouder kunt erkennen, dat jij je kind opvoedt vanuit jouw ballast wat je meedraagt en er bij jezelf mogelijk een oorzaak ligt, dan adviseer ik altijd een sessie voor de ouder zelf. Want wat is het nut voor het kind op de lange termijn, als de ouder de eigen disbalans niet erkent?

"Ik slaap elke dag alleen naar bed ik kan door jou beter en veel veel beter dat vind ik fijn dus ik blijf het nog heel lang zo doe "

Daarnaast kan IEMT zeer geschikt zijn. Het kind hoeft nauwelijks te praten over het porbleem en dmv oogbewegingen en concentratie op de pijnplek/de nare herinnering/de nare emotie kan de ervaring ervan verinderen / geneutraliseertd worden / verdwijnen.
en of de NLP techniek: herinneringen zelf blijvend veranderen dankzij de fantasie van uw kind.
LET OP: Er wordt tijdens de intake besloten wat het kind het prettigste vindt en wat ik het meest geschikt acht.