Hypnose kan diensten bewijzen in de strijd tegen kanker
Kanker genezen via hypnose of andere alternatieve therapieën? Nee, dat zeker niet. Maar het gebruik van vormen van zachte geneeskunde die hun sporen al verdiend hebben, kan in vele gevallen als aanvullende behandeling tegen kanker wel een positief effect hebben.
Hoe kan hypnose nuttig zijn in de strijd tegen kanker?
Hypnose is een alternatieve of aanvullende therapie waarbij de patiënt in een diepe toestand van relaxatie wordt gebracht. Het is de bedoeling dat de patiënt zich gaat concentreren op eigen suggesties of op de suggesties die worden aangereikt door een therapeut. Deze alternatieve methode, die steeds vaker wordt toegepast, is tegenwoordig het onderwerp van ernstig wetenschappelijk onderzoek. Eén van deze studies heeft de doeltreffendheid van hypnose aangetoond in de strijd tegen de bijwerkingen van chirurgische ingrepen ten gevolge van borstkanker.
Dankzij hypnose minder geneesmiddelen en minder postoperatieve stoornissen
De studie, gepubliceerd in het Journal of the National Cancer Institute, wilde de impact van hypnose meten bij patiënten die geopereerd werden aan borstkanker. Een eerste groep vrouwen kreeg een hypnosesessie, alsook een aantal raadgevingen om vlak voor hun operatie aan zelfhypnose te doen. Bij een tweede groep beperkte de voorbereiding zich tot een gesprek met een psycholoog. Wat waren hiervan de bevindingen? Bij de eerste groep, de hypnosegroep dus, heeft men minder anesthetica moeten toedienen. Bovendien namen de ingrepen minder tijd in beslag en de patiënten hadden achteraf minder last van pijn, misselijkheid of vermoeidheid. Tot slot nog dit: de ingrepen hebben het ziekenhuis minder geld gekost, onder meer omdat ze minder lang duurden.