Hypnose: in dienst van de geneeskunde en vooral van de patiënt
Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 18/01/2005
Sinds iets meer dan twaalf jaar past het CHU van Luik hypnosedatie toe. Er werden al ongeveer 4.300 operaties verricht onder hypnose. Deze techniek blijkt namelijk bijzonder comfortabel voor de patiënt. 
Hypnosedatie is een recente verdovingstechniek waarbij hypnose gecombineerd wordt met zeer lichte bewuste sedatie en een lokale injectie met een verdovingsmiddel. Het CHU van Luik past die techniek onder meer toe bij maxillofaciale, plastische, endocriene, gynaecologische en KNO-chirurgie, bij sommige onderzoeken (coloscopie, gastroscopie, scanners, MRI) en bij de behandeling van chronische pijn.
Een groter comfort
Uit retrospectieve en prospectieve studies is gebleken dat patiënten die geopereerd worden onder hypnose, minder pijn en stress hebben, minder last hebben van misselijkheid, minder geneesmiddelen nemen en stabieler zijn dan patiënten die de klassieke intraveneuze bewuste sedatie krijgen toegediend.
Onlangs werd een gerandomiseerde studie uitgevoerd waarbij een groep patiënten onder algemene verdoving vergeleken werd met een andere groep onder hypnosedatie. Daarbij kwamen verschillen aan het licht in recuperatievermogen, ontstekingsverschijnselen en het hervatten van de activiteit. Patiënten die geopereerd werden onder hypnose, waren minder vermoeid, konden dertien dagen vroeger weer aan het werk en klaagden minder over ontstekingsverschijnselen. De ingreep was echter bij beide groepen precies dezelfde, alleen de anesthesietechniek verschilde.
Uit aanvullende studies met de medische cyclotron van Luik kwam hypnose naar voren als een toestand die verschilt van de normale bewustzijnstoestand, met een verschillende waakzaamheid en een gewijzigde hersenactiviteit. Verder bleek hypnose de perceptie en de hinder met 50 % te verminderen, wat meteen verklaart waarom de patiënt zich comfortabeler voelt tijdens de operatie.
Voor iedereen toegankelijk
In principe komt iedereen in aanmerking voor hypnose, op voorwaarde dat hij gemotiveerd is, vertrouwen heeft in de therapeut en goed meewerkt. Kinderen zijn er bijzonder ontvankelijk voor, maar de ontvankelijkheid vermindert met de leeftijd.