Gemiddeld: 1 - 4 sessies.
Soms is 1 sessie voldoende, zoals bij zelfhypnose aanleren.
Regressie pakt diepere zaken aan ( patronen / herhalende gevoelens/pijnen) en het probleem wordt vollediger aangepakt door aanvullend Ultra Height en zelfhypnose toe te voegen. Dat zijn dan 3 sessies totaal.
Ga er niet automatisch vanuit dat na 1 sessie alles is opgelost, iedereen verwerkt zaken anders, niemand heeft precies hetelfde porbleem in combinatie met wie je bent.